pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Jest dobrze, będzie jeszcze lepiej

Jest dobrze, będzie jeszcze lepiej

12 cze 2019 Autor: Krzysztof Adamczak

Rząd planuje budżet na przyszły rok. Chiny robią, co mogą, by ratować wzrost gospodarczy. Inwestorzy coraz bardziej pewni obniżki stóp w Stanach.

Powiało optymizmem.

    Wczoraj rząd przyjął założenie budżetowe na następny rok. Zgodnie z nimi nasza gospodarka ma się rozwijać w tempie 4% w obecnym oraz 3,7% w przyszłym roku. Średnioroczna inflacja ma wzrosnąć z 1,8% w 2019 roku do 2,5% w następnym. Wydaje się, że wszystkie te wartości są lekko zaniżone, inflacja już teraz wynosi 2,3%, a bank centralny wprost stwierdza, że nie zamierza, przynajmniej w najbliższym czasie, w żaden sposób z nią walczyć. Reszta założeń jest już jednak znacznie bardziej optymistyczna. Wynagrodzenia ciągle będą rosnąć w tempie przynajmniej 6% rocznie, bezrobocie spadnie do poziomu 5,1%. Uszczelnienie systemu podatkowego pozwoli na realizację tak zwanej piątki Morawieckiego Kaczyńskiego. Co więcej, pomysł z zerowym podatkiem dla najmłodszych pracujących został jeszcze znacząco poszerzony. Dodatkowo płaca minimalna ma zostać podniesiona o 200 zł, do poziomu 2450 zł. Te dwa ostatnie aspekty mają jeszcze bardziej napędzić konsumpcję, ponieważ obie grupy docelowe charakteryzują się najniższą stopą oszczędności.

Chińska ekspansja.

    Pozytywny impuls dla rynków wschodzących napłynął z Pekinu. Tamtejsze władze starają się wspierać gospodarkę, której ciąży konflikt handlowy ze Stanami. W specjalnym programie nakłaniają lokalne samorządy do emisji obligacji w celu sfinansowania dużych projektów infrastrukturalnych. Efekt już widać na miejscowym parkiecie, gdzie zyskują firmy budowlane. Spekuluje się jeszcze o kolejnym programie, tym razem już centralnym, który ma mieć jeszcze większą skalę. Pekin nie rezygnuje też z redukcji podatków oraz innych danin, tak by jeszcze bardziej pobudzić inwestycje.

Dolarowa perspektywa cięć.

    Eurodolar cały czas pozostaje powyżej poziomu 1,13$. Jest to pokłosie oczekiwań inwestorów na obniżkę stóp procentowych. Kontrakty terminowe wyceniają prawdopodobieństwo takiego ruchu już w lipcu na 80%. Jest to o tyle zaskakujące, że FED do tej pory raczej nieśmiało wspominał o takim ruchu. Często były to wypowiedzi po prostu niewykluczające takiego scenariusza. Więc jeśli ma on się faktycznie ziścić, to już w czerwcowym komunikacie powinniśmy mieć wyraźny sygnał zapowiadający.

    Złoty dziś pozostaje względnie stabilny. Kursy wszystkich ważniejszych walut oscylują wokół wczorajszych poziomów. Euro kosztuje 4,26 zł, dolar – 3,76 zł, frank 3,79 zł, a funt 4,79 zł.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Alarm włączony, ale paniki nie ma
Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Przemysł w Europie znów „na hamulcu”
Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Bank Japonii zaciera ręce
Krzysztof Pawlak