W dniu dzisiejszym poznaliśmy dobre dane o stanie brytyjskiej gospodarki. Zaprezentowane dane o Produkcie Krajowym Brutto wskazały, że w czwartym kwartale poprzedniego roku tamtejsza gospodarka rozwijała się w szybszym tempie aniżeli się spodziewano. W ujęciu kwartalnym dynamika wyniosła 0,6% (oczekiwano: 0,5%) co przełożyło się na wynik roczny 3% (oczekiwano: 2,7%). W efekcie publikacji obserwujemy dzisiaj umocnienie funta w odniesieniu do głównych walut.

Temat grecki w dalszym ciągu ciąży europejskiej walucie. Brak porozumienia na linii Grecja-Unia Europejska powoduje kontynuacje spadków na głównej parze walutowej. Zaprezentowany przez greków plan nie satysfakcjonuje wierzycieli a brak jasnych deklaracji ze strony greckich polityków niepokoi inwestorów. Przeciąganie liny trwa w najlepsze i jak uczy historia przełomu można spodziewać się  w ostatnim możliwym terminie czyli w momencie kiedy zobowiązania zaczną być wymagalne.

W dniu dzisiejszym czeka na nas jeszcze spora dawka informacji z gospodarki amerykańskiej. O godzinie 15.45 zaprezentowany zostanie Indeks Chicago PMI a kwadrans później poznamy Indeks zaufania konsumentów – Conference Board. Szacunki analityków mówią o znacznym przyśpieszeniu koniunktury gospodarczej w regionie Chicago (wzrost indeksu w marcu do poziomu 51,5 pkt wobec 45,8 pkt w poprzednim odczycie) oraz o symbolicznym pogorszeniu sentymentów wśród amerykańskich konsumentów (spadek Conference Board do 96 pkt wobec 96,4 pkt w poprzednim miesiącu).

 

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Blackout dawno nie był tak istotny

27 Paź 2021

Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Spokojny wtorek

26 Paź 2021

Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Cóż to był za weekend!!

25 Paź 2021

Krzysztof Adamczak