Dobre dane z Polski. Stany świętują.

20 lut 2017 Autor: Mateusz Wielewicki

Piątek należał do Polski.

Koniec zeszłego tygodnia stał pod znakiem odczytów z naszej gospodarki. Co prawda odczyty miesięczne nie należały do najlepszych, jednakże te w ujęciu rocznym przewyższyły oczekiwania. Produkcja przemysłowa rok do roku rośnie o 9% wobec 7,8% oczekiwanych. Z kolei aż o 11,4% wzrosła sprzedaż detaliczna przy prognozach wynoszących 7,6%. Były to ważne dane z punktu widzenia przyszłych odczytów PKB, które, według zapowiedzi, może wynieść ponad 3%. Niestety dobre odczyty nie pomogły naszej walucie, która jednak dzisiaj zyskuje na wartości. Frank szwajcarski aktualnie kosztuje 4,05 zł. Cena funta to 5,06 zł. Za euro zapłacimy 4,32 zł, a za dolara 4,06 zł.

Nadwyżka w budżecie.

Umocnienie złotówki może być spowodowane komunikatem ministerstwa finansów. W styczniu została zanotowana nadwyżka w budżecie państwa. W pierwszym miesiącu  bieżącego roku wydatki wyniosły 30,2 mld zł, a przychody osiągnęły 37 mld zł. Dla przypomnienia ustawa budżetowa zakłada niecałe 60 mld zł deficytu w całym 2017 roku.

Dzień Prezydenta.

Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Dzień Prezydenta, który jest dniem wolnym od pracy. W związku z tym karta z kalendarza wygląda dzisiaj znacznie ubożej. Do najważniejszych publikacji należał odczyt bilansu handlu zagranicznego w Japonii oraz inflacja producencka w NIemczech. W Kraju Kwitnącej Wiśni Eksport rok do roku wzrósł o 1,3%, a import o 8,5%.  Również wyższy od prognoz okazał się odczyt u naszych zachodnich sąsiadów. Wzrost inflacji w ujęciu rocznym wyniósł 2,4%. Jednakże żadne z tych danych nie wpłynęły znacząco na notowania ani jena, ani euro.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Inflacyjny szczyt coraz wyżej

30 wrz 2022

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Powrót “oznak życia” na GBP

29 wrz 2022

Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Taka akcja, żebyś dał piątaka

28 wrz 2022

Krzysztof Adamczak