pl

Dezinflacja

30 cze 2023 Autor: Dawid Górny

Pod koniec tygodnia wzmożyła się zmienność na rynkach walutowych. Wszystko za sprawą odczytów inflacyjnych z Europy oraz danych zza oceanu. W Polsce spada tempo wzrostu cen. Szwedzi podnieśli koszt pieniądza, a mimo to kurs EUR/SEK znajduje się na historycznie wysokich poziomach.

Dezinflacja w UE

W piątek wstępne dane dynamiki cen z Unii Europejskiej zostały uzupełnione. We Francji odnotowano spadek inflacji konsumenckiej CPI z 5,1% do 4,5%. Ten sam kierunek obrał indeks inflacji HICP, który dla całej strefy euro obniżył się do poziomu 5,5%, co było niższe nawet od prognoz (5,6%). O 0,1 punktu procentowego (do 5,4%) wzrosła natomiast inflacja bazowa HICP (bez cen energii i żywności), jednak w tym przypadku spodziewano się większego skoku, bo aż do 5,5%. Inflacyjne wskazania niższe od poprzednich i prognozowanych nie miały prawa umocnić euro. Przypomnę, że wczorajsze dobre dane zza oceanu zepchnęły kurs głównej pary walutowej świata z 1,094 do 1,086 USD. Po dzisiejszych odczytach unijna waluta przyjęła kolejny cios, schodząc chwilami poniżej 1,084 USD. O 14:30 zostanie opublikowany Raport nt. wydatków Amerykanów, co również może wiązać się z mocniejszymi ruchami na EUR/USD.

Dezinflacja w PL

Scenariusz wieszczony przez najwybitniejszych analityków pozostaje w grze. Piątkowy wstępny odczyt inflacji konsumenckiej CPI w ujęciu rocznym obniżył się do poziomu 11,5% (poprzednio 13%, prognoza 11,7%), co oznacza że proces dezinflacji trwa i ma się dobrze. Inaczej wygląda sytuacja w ujęciu miesięcznym, gdyż w tym przypadku drugi raz z rzędu obserwujemy równe zero. Podsumowując, inflacja konsumencka liczona w ujęciu miesięcznym się nie zmienia, a ta w ujęciu rocznym spada. Co to znaczy? Mamy potwierdzenie działania efektu bazy. Wyniki odnoszone są do coraz to wyższych wskazań sprzed roku, kiedy to inflacja nabierała rozpędu, dlatego kolejne wskazania (licząc od lutego 2023) są coraz niższe. Spadek inflacji w obecnych czasach nie ma w zwyczaju umacniać danej waluty, jednak dzisiejsza publikacja nie wpłynęła na kurs złotego, który podąża za główną parą walutową świata, po raz kolejny potwierdzając pozytywną korelację do euro. 

Wzrost kosztu pieniądza w Skandynawii

Problem wysokiej inflacji mają także Szwedzi. Co prawda, jej czerwcowy odczyt zszedł do poziomu jednocyfrowego (9,7%), ale jest to nadal wysoce nieakceptowalna wartość. Dodatkowo dowiadujemy się o kryzysie na szwedzkim rynku nieruchomości. Wyceny budynków spadają, natomiast raty zaciągniętego na nie kredytu wraz z wzrostem stóp procentowych zmierzają w innym kierunku. Riksbank nie ma więc łatwego zadania, gdyż każda decyzja może mieć tragiczne konsekwencje w niedalekiej przyszłości. Mimo nieciekawej perspektywy, wczoraj – zgodnie z oczekiwaniami – w Szwecji podniesiono koszt pieniądza o 25 punktów bazowych. Jak się okazało, ruch ten był wliczony w cenę korony, gdyż był to scenariusz bazowy. Po ogłoszeniu decyzji szwedzka waluta traciła do euro, dolara oraz złotego. Wczoraj kurs SEK/PLN zszedł lokalnie do 0,375 PLN, natomiast wykres EUR/SEK wskazał historyczne maksima, dobijając do 11,85 SEK!


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Niepewny dolar
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Euro odpiera atak jastrzębiego FEDu
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Złoty kapituluje?
Krzysztof Adamczak