Decyzja RPP w sprawie stóp procentowych

06 kw. 2016 Autor: Mateusz Wielewicki

Na azjatyckich giełdach bez większych ruchów. Dobre dane z niemieckiej gospodarki. Wysokość stóp procentowych w Polsce. Wieczorne posiedzenie FOMC.

W nocy poznaliśmy indeks PMI dla usług w Chinach. Okazał się on o 0,8 pkt wyższy od spodziewanej wartości. Pomimo odczytu na poziomie 52,2 pkt, który wskazuje na znaczną poprawę w tym sektorze, dzień na azjatyckich parkietach minął spokojnie. Główny chiński indeks zanotował minimalną stratę. Podobnie, na niewielkim minusie, swoją sesję zakończył główny indeks japońskiego parkietu.

Rano opublikowane zostały informacje z niemieckiego przemysłu. Produkcja przemysłowa u naszych zachodnich sąsiadów w ujęciu miesięcznym spada wolniej niż oczekiwano. Z kolei większy niż prognozowany wzrost odnotowano w ujęciu rocznym. Produkcja przemysłowa w Niemczech rośnie 1,3% rok do roku. Te dobre dane nie wpłynęły jednak na zmianę notowań pary EUR/USD.

W dniu dzisiejszym miało miejsce posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Chwilę po południu poznaliśmy wyniki tych obrad i zostały ogłoszone stopy procentowe w Polsce. Tak jak oczekiwali analitycy, członkowie rady pozostawili je na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 1,5%, depozytowa 0,5%, lombardowa 2,5%, a redyskontowa 1,75%. Po tej publikacji nie zobaczyliśmy żadnych dużych ruchów na parach walutowych powiązanych ze złotówką.

W dniu dzisiejszym dolar umocnił się o 1 grosz i koszt zakupu wynosi 3,75 zł. Zarówno frank i euro potaniały o równowartość jednego grosza. Cena za obie waluty wynosi odpowiednio 3,90 zł oraz 4,25 zł. Najwięcej z głównych walut stracił do złotówki funt. Jego cena spadła o 2 grosze i obecnie kosztuje on 5,27 zł.

Wieczorem poznamy komunikat po posiedzeniu Federalnego Komitetu ds. Otwartego Rynku. Zważywszy na ostatnią, ostrożną wypowiedź Janet Yellen analitycy nie przewidują jednak przełomowych doniesień. Mimo wszystko należy jednak obserwować zachowania rynków. Wydarzenie to będzie miało miejsce o godzinie 20:00 czasu polskiego.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

PLN w piątek opuszcza gardę

26 maja 2023

Dawid Górny

Komentarz walutowy

Wszystko gra na USD

25 maja 2023

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Zagrożenia wywołują niepewność

24 maja 2023

Adam Fuchs