Decyzja o stopach procentowych umocniła brytyjskiego funta

10 wrz 2015 Autor: Marcin Rogalski

Nasza polska waluta od kilku dni wykazuje relatywną siłę. Aktualnie para euro-złoty zatrzymała się powyżej poziomu 4,20 zł, frank szwajcarski 3,84 zł, dolar amerykański 3,76 zł,. W perspektywie najbliższych godzin można spodziewać się realizacji zysków przez inwestorów, co powinno przełożyć się na wzrosty na parach głównych walut kwotowanych do polskiego złotego.

O 13:00 poznaliśmy dane z Wielkiej Brytanii. Bank Anglii podjął decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie – główna stopa wynosi 0,5%. Dla rynku wiadomość ta okazała się impulsem do aprecjacji funta szterlinga. GBP/USD (tzw. kabel) wybił się dzięki temu powyżej poziomu 1,54. Funt w wycenie do złotego wyskoczył na poziom 5,80 zł, a więc prawie 5 groszy powyżej wczorajszego zamknięcia sesji.

Kolejna ważna publikacja w dniu dzisiejszym już o 14:30, będzie to porcja danych z USA. Poznamy liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych oraz zmianę cen importu i eksportu w ujęciu miesięcznym. Analitycy prognozują spadek w ujęciu tygodniowym do poziomu 275 tys. (poprzednio: 282 tys.). Względem zmian na cenach oczekiwania są też na spadki (eksport -0,3% m/m, import -1,6%).

Globalnie patrząc na rynki należy mieć na uwadze, że głównym tematem na najbliższe dni pozostaje przyszłotygodniowa decyzja Fed odnośnie wysokości stóp procentowych. Temat ten wzbudza wiele niepewności, o ile większość głosów wskazuje na pozostawienie we wrześniu stóp na niezmienionym poziomie, to daje się wyczuć jastrzębie nastroje. Główna para walutowa od rana obrała kierunek na północ i zeszła dzisiaj poniżej poziomu 1,12. Decyzję FOMC poznamy za tydzień w czwartek o 20:00.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Bez zmian po raz trzeci!

08 gru 2022

Dawid Górny

Komentarz walutowy

Czy RPP podtrzyma etap pauzy?

07 gru 2022

Dawid Górny

Komentarz walutowy

Wzrost stóp procentowych!?

06 gru 2022

Dawid Górny