pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Decyzja już wieczorem

Decyzja już wieczorem

18 wrz 2019 Autor: Mateusz Wielewicki

Na złotówce spokojnie

    Notowania złotówki przebiegają póki co spokojnie. Jest to przede wszystkim skutek wyczekiwania wieczornej decyzji Komisji ds. Otwartego Rynku. Aktualnie za dolara amerykańskiego zapłacimy 3,92 zł. Wspólna waluta wyceniana jest na 4,33 zł. Za franka szwajcarskiego i funta brytyjskiego zapłacimy odpowiednio 3,94 zł oraz 4,88 zł.

Poranek z odczytami

    Przed południem poznaliśmy szereg odczytów z europejskich gospodarek. O godzinie 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikował dane z rynku pracy. Wynika z nich, że wynagrodzenie rok do roku rośnie szybciej niż zakładano. Nie przekłada się to jednak na wzrost zatrudnienia, który był niższy od spodziewanego wyniku. W Wielkiej Brytanii inflacja konsumencka zanotowała niższy od oczekiwań wzrost, a jej produkcyjny odpowiednik w większości pokrył się z oczekiwaniami. Również zgodna z oczekiwaniami analityków okazała się dynamika inflacji konsumenckiej w strefie euro. Dane te nie wpłynęły znacząco na notowania walut ze względu na wyczekiwanie godzin wieczornych i informacji z USA.

Stany na deser

    Po południu czeka nas szereg danych zza oceanu. Jako pierwsze napłyną do nas dane inflacyjne z Kanady. Później poznamy odczyt z rynku nieruchomości w Stanach. Jednak to nie na te dane czekają inwestorzy. Wieczorem bowiem członkowie FED przedstawią swoja decyzję w sprawie stóp procentowych. Od członków Rezerwy Federalnej oczekuje się obniżki stóp. jednak czy tak będzie przekonamy się już o godzinie 20:00, a 30 minut później Jerome Powell zabierze głos w sprawie przyszłości polityki monetarnej w USA.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Odreagowanie (nie tylko na PLN)
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Upadek PLN
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Próba opanowania emocji, ale strach pozostaje
Krzysztof Pawlak