pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Dane z USA trzęsą kursami

Dane z USA trzęsą kursami

13 cze 2024 Autor: Dawid Górny

W ciągu ostatnich 24 godzin otrzymaliśmy pokaźny pakiet danych makroekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych. Każda z publikacji obiegała od konsensusu, a co za tym idzie, oddziaływała na dolara. Zatem o nudzie nie ma mowy.  W tym czasie PLN po raz kolejny potwierdził swoją ujemną korelację do USD.

Nadal niewiele wiemy

Wczorajsza decyzja Komitetu Otwartego Rynku była zgodna z oczekiwaniami. Amerykańscy decydenci pozostawili koszt pieniądza na niezmienionym przedziale 5,25-5,50%. Poznaliśmy także projekcje makroekonomiczne FOMC. Zgodnie z nimi stopa bezrobocia jak i realne PKB mają pozostać bez zmian. Jednocześnie oczekuje się symbolicznego wzrostu inflacji bazowej PCE, a to wpływa na zrewidowanie prognozy w sprawie kosztu pieniądza do zaledwie jednej obniżki do końca roku.

Po decyzji odbyła się konferencja prasowa Jerome Powella. Przewodniczący FED po raz kolejny podkreślał brak pośpiechu z rozpoczęciem łagodzenia polityki monetarnej. Aby to nastąpiło amerykańska instytucja musi być pewna, że inflacja konsumencka podąża do celu (2%). Po tych słowach dolar się umocnił. Reakcja rynku była jednak bardziej wyważona, niż na wcześniejsze dane inflacyjne, gdyż USD nie zdołał odrobić wcześniejszych strat. Kurs EUR/USD wczoraj wieczorem wrócił z 1,085 USD do 1,08 USD.

Dane z USA

Dziś również nie zabrakło odczytów ze Stanów, które także odbiegały od prognoz, a co za tym idzie, odznaczyły się na wykresach. Ceny producentów spadły do poziomu 2,2%, mimo że rynek prognozował wzrost do 2,5%. Obniżył się także bazowy odpowiednik indeksu. Ponadto zwiększyła się liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych do 242 tys.(prognoza 225 tys.). Powyższe publikacje zostały odebrane przez rynek jako negatywne dla amerykańskiego rynku pracy, co miałoby wpłynąć na łagodniejsze podejście FED do polityki monetarnej. Po danych dolar osłabił się nie tylko do głównych walut, ale również  w stosunku do złotego.

Złoty pod wpływem czynników zewnętrznych

W tym tygodniu PLN po raz kolejny pokazuje swoją ujemną korelację do amerykańskiej waluty. Oznacza to osłabienie, w momencie umocnienia dolara i odwrotnie. Po wczorajszych danych inflacyjnych, gdy dolar tracił, krajowa waluta umacniała się do głównych walut. Następnie, po konferencji prezesa FED dolar odrobił część strat, co wpłynęło negatywnie na złotego. Impakt USD na PLN widać było także po dzisiejszych danych o inflacji producenckiej w USA. Deprecjacja „zielonego” ponownie została wykorzystana przez polskiego orła, który zyskiwał. Przed godziną 15:00 kurs EUR/PLN to 4,34 PLN, USD/PLN to 4,02 PLN, GBP/PLN oscyluje przy 5,14 PLN, a wykres CHF/PLN wskazuje 4,49 PLN.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

EBC czeka na wrzesień
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Huk tłuczonej giełdy
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Sztuka interpretacji
Krzysztof Adamczak