pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Czy gospodarka słabnie?

Czy gospodarka słabnie?

29 mar 2023 Autor: Dawid Górny

Środa to kolejny (w tym tygodniu) spokojny dzień na rynkach walutowych. Główna para walutowa świata spokojnie podąża w kierunku północnym. Na parach do złotego widzimy lekkie odreagowanie wtorkowego umocnienia krajowej waluty. Wczoraj poznaliśmy Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury od Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Dziś opublikowano także dane dotyczące rynku pracy. W Stanach Zjednoczonych zauważamy oznaki mniejszej aktywności w przemyśle.

Mizerna prognoza polskiej gospodarki

Wczorajszy Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) opracowany przez BIEC wykazał spadek o 0,8 punktu w stosunku do poprzedniego odczytu. Ma on za zadanie przewidywać przyszłe zmiany aktywności rynków w stosunku do stanu aktualnego. Jest prognozą krótkoterminową. Z raportu dowiadujemy się, że popyt na dobra konsumpcyjne maleje, a to przekłada się na spowolnienie gospodarcze. Towarzyszy temu wysoka inflacja, wysokie stopy procentowe, a więc i niepewność, która ogranicza plany inwestycyjne zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych. Spada tempo zamówień w sektorze produkcyjnym (z wyjątkiem przetwórstwa ropy). To wszystko przyczynia się do zalegania w magazynach wcześniej wytworzonych towarów. Dodatkowo przedsiębiorcy muszą mierzyć się ze zwiększonymi kosztami utrzymania (np. energii), co pogarsza ich wyniki. Wskazać można także zależność – im mniejsza firma, tym większa niepewność wśród jej menedżerów oraz gorsza kondycja finansowa.

Stabilnie na polskim rynku pracy

Dziś poznaliśmy kolejny raport od BIEC. Tym razem dotyczył on rynku pracy, którego wskaźnik również zmalał (65,4 pkt.). Tutaj spadek był nieznaczny, bo tylko o 0,2 punktu w stosunku do odczytu sprzed miesiąca. Nie jest to bardzo zła wiadomość, gdyż indeks od początku roku oscyluje wokół podobnych wartości. Z raportu opisującego wskaźnik dowiadujemy się, że o 15% spadła trudność znalezienia pracowników przez przedsiębiorstwa. Niestety jest to konsekwencja zmniejszającej się liczby tworzenia nowych wakatów. Potwierdzają to chociażby statystyki internetowych portali pośrednictwa pracy. Dodatkowo o 9% spadła liczba nowych ofert w urzędach pracy. Tendencja ta obserwowana jest od pewnego czasu. Póki co bezrobocie w Polsce nie zwiększa się gwałtownie, jednak raport może budzić pewne obawy na przyszłość. Przypomnę, że stopa bezrobocia za styczeń oraz luty utrzymała się na poziomie 5,5%.

W USA słabnie przemysł

We wtorek otrzymaliśmy potwierdzenie utrzymującej się słabej kondycji sektora przemysłowego w Stanach Zjednoczonych. Indeks Fed z Richmond wskazał wartość -5 punktów. Przypomnę, że ma on za zadanie określić przewidywany kierunek zmian w przedsiębiorstwach na kolejne 6 miesięcy. Wartość dodatnia sugeruje poprawę warunków gospodarczych i odwrotnie. Wczorajszy odczyt był lepszy od poprzedniego (-16 pkt.) oraz prognozowanego (-10 pkt.). Uwagę przykuwa jednak fakt, że od dłuższego czasu zarówno wartości indeksu, jak i same oczekiwania wobec niego znajdują się pod kreską, co jest potwierdzeniem negatywnego sentymentu oraz spadku aktywności omawianego sektora za oceanem. Jeszcze przed tygodniem recesje wskazał również indeks PMI dla przemysłu w USA. W tym otoczeniu dolar osłabia się w stosunku do euro. Od wczoraj na głównej parze walutowej świata poruszamy się w kierunku północnym. Dziś po południu otarliśmy się o poziom 1,086 USD. Umocnienie euro nie pomogło złotemu, który dziś tracił na szerokim rynku. Może to być jednak spowodowane odreagowaniem wczorajszego umocnienia. W środę o godzinie 15:00 EUR/PLN wskazuje ok. 4,685 PLN, USD/PLN to 4,316 PLN, za jednego funta zapłacimy 5,318 PLN, natomiast CHF/PLN to 4,693 PLN.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Niebieski ekran śmierci
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

EBC czeka na wrzesień
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Huk tłuczonej giełdy
Krzysztof Adamczak