pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Członkowie Fed zgodni w sprawie podwyżek stóp w USA. Frank szwajcarski może być jeszcze słabszy.

Członkowie Fed zgodni w sprawie podwyżek stóp w USA. Frank szwajcarski może być jeszcze słabszy.

10 maj 2017 Autor: Krzysztof Pawlak

Obawy o rynek nieruchomości

Wczorajszy dzień nie obfitował w publikowane dane makro. Ale swoje wystąpienia miało kilku członków Fed. Eric Rosengren z Fed z Bostonu skupił się przede wszystkim na rynku nieruchomości. Który według niego jest już mocno rozgrzany a ceny rosną w zbyt szybkim tempie. Stąd sugestia, że koszt pieniądza powinien być podniesiony by zahamować dalsze wzrosty cen. Bo dalsze wzrosty mogą przełożyć się na powstanie bańki spekulacyjnej, a od tego blisku do wybuchu kolejnego kryzysu.

Jeśli będzie dobrze to dalsze kroki

Robert Kaplan z Fed potwierdził swoje stanowisko o trzech podwyżkach w tym roku. Dodał, że nie widzi ryzyk dla gospodarki, a jeśli dane będą pozytywnie zaskakiwać to władze monetarne USA powinny rozważyć jeszcze co najmniej jeden ruch w tym roku dodatkowo.

Podwyżka stóp w czerwcu pewna

Kolejne wypowiedzi członków spowodowały, że prawdopodobieństwo ruchu w czerwcu jest już niemal 100% pewne. W dalszej perspektywie rośnie też szansa na podwyżkę we wrześniu. Póki co jednak nie widać tego chociażby na rynku obligacji gdzie rentowność jest na niskim poziomie powyżej 1,3%. Daje to więc jeszcze spore pole do umocnienia dolara w najbliższych dniach szczególnie przy dalszym wzroście tych oczekiwań. Póki co EUR/USD znajduje się tuż poniżej granicy 1,09.

SNB się cieszy

Cały czas ciekawie jest na parach powiązanych z frankiem. Waluta Szwajcarii zdecydowanie słabnie. Wynik wyborów we Francji spowodował zmianę podejścia i odsunięcie ryzyka rozpadu strefy euro. Może to spowodować, że w najbliższych dniach przekroczymy trwale 1,10. W dłuższej perspektywie raczej też nie ma co się spodziewać powrotu poniżej tej granicy. Biorąc tu chociaż pod uwagę to, że ewentualne ruchy w polityce monetarnej najpierw zrobi EBC a później SNB.

Złoty na czele europejskich walut

Nadal mocna pozostaje polska waluta. Po dwudniowych korekcyjnych spadkach znów złoty umacnia się choćby do euro, franka czy funta. Traci nieznacznie do dolara no ale to wynika z ruchu na głównej parze czyli EUR/USD. Podsumowując polska waluta wcale nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Bardzo dobre dane makro, korzystne uwarunkowania na świecie będą wspierać dalej złotówkę. Morgan Stanley widzi nawet EUR/PLN na poziomie 4,10 w kolejnych miesiącach.

Kolejny “nudny” dzień

Kalendarz makro również dzisiaj nie rozpieszcza. O 13 wystąpienie miał prezes EBC. Ale jeżeli ktoś liczył na zmianę retoryki to musiał się rozczarować. Podtrzymany został ostrożny ton i to mimo spadku ryzyka politycznego. Póki co jednak nie wpłynęło to na przecenę euro.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Niepewny dolar
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Euro odpiera atak jastrzębiego FEDu
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Złoty kapituluje?
Krzysztof Adamczak