pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Clinton versus Trump

Clinton versus Trump

26 wrz 2016 Autor: Krzysztof Adamczak

Debata prezydencka w USA, Ministerstwo Finansów o podatku VAT.

    Dzisiejszej nocy odbędzie się pierwsza z cyklu trzech debat prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Historia pokazuje, że może mieć ona znaczący wpływ na wynik listopadowych wyborów. Nie dziwi więc, że na rynkach wyraźnie utrzymuje się nastrój wyczekiwania. Zwłaszcza że zwycięstwo republikanina jest obecnie głównym czynnikiem ryzyka dla dolara. W sondażach na razie prowadzi była pierwsza dama, jednak Brexit skutecznie zniechęcił inwestorów do wiary w sondaże. Debata odbędzie się o trzeciej w nocy polskiego czasu.

    W Europie lekkim optymizmem napawa dzisiejszy odczyt indeksu Ifo w Niemczech. Wyniósł on 109,5 pkt, czyli ponad 3 punkty więcej od poprzedniego wyniku. Był to największy wzrost od początku 2013 roku. Tak dobry wynik świadczy o tym, że niemieccy przedsiębiorcy wierzą w przyśpieszenie dynamiki PKB. Zupełnie inny nastrój panuje dzisiaj w Turcji. Kolejna już agencja ratingowa obcięła Ankarze ocenę do poziomu śmieciowego. Po dzisiejszej decyzji Moody’s już tylko Fitch utrzymuje ocenę wiarygodności na poziomie inwestycyjnym. Zarówno turecka lira, jak i giełda w Stambule zareagowały wyprzedażą i znaczącymi spadkami.

    Ministerstwo Finansów zaprezentowało projekt ustawy dotyczącej podatku VAT. Głównym założeniem jest uszczelnienie ściągalności tej daniny. Ma to zapewnić – według szacunków ministerstwa – dodatkowe ponad 3 mld złotych rocznie. Z drugiej strony stawki 8% i 23% mają zostać utrzymane do końca 2018 roku. Dla przypomnienia stawki te zostały czasowo podniesione w 2011 roku i miały obowiązywać przez 2 lata. Niestety jednak kolejne rządy opóźniały powrót do normalnej wysokości. Jeszcze wiosną minister Szałamacha zapewniał, że podniesione stawki będą obowiązywać maksymalnie do 2017 roku.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Ujemna korelacja USD vs surowce nie działa
Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

EBC nie zmienia stóp procentowych
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Inflacja w USA idzie na tapet
Dawid Górny