pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Ciąg dalszy odczytów inflacyjnych

Ciąg dalszy odczytów inflacyjnych

12 lip 2016 Autor: Mateusz Wielewicki

    Umiarkowanie ważne dane makroekonomiczne. Odczyty inflacyjne w Europie. W miarę stabilnie na złotówce.

    Wtorkowa karta z kalendarza makroekonomicznego zawiera głównie publikacje dotyczące danych inflacyjnych części krajów europejskich. Z samego rana poznaliśmy odczyty naszych zachodnich sąsiadów. Inflacja konsumencka w Niemczech z miesiąca na miesiąc wyniosła 0,1%, z kolei odczyt rok do roku wyniósł 0,3%. Oba te wyniki były zgodne z rynkowymi oczekiwaniami i nie wpłynęły znacząco na kurs europejskiej waluty. Zgodnie z prognozami analityków wypadły również odczyty inflacji konsumenckiej w Czechach oraz w Szwecji. Rok do roku wyniosła ona odpowiednio 0,1% oraz 1%.

    O godzinie 14:00 Narodowy Bank Polski opublikuje Wskaźniki inflacji bazowej dla Polski. Oczekiwana jej wartość wynosi -0,2%. Jest to prognoza o 20 punktów bazowych wyższa od poprzedniego odczytu.

    Jedynymi danymi zza oceanu będą dzisiaj miesięczne zmiany zapasów hurtowników oraz tygodniowa zmiana zapasów paliw. Jednakże żadne z tych wydarzeń nie powinno wpłynąć na notowania głównych walut. Odczyty zostały zaplanowane na godziny popołudniowe oraz wieczorne czasu polskiego.

    Względny spokój można zauważyć na parach walutowych powiązanych z polską walutą. Dolar kosztuje o jeden grosz taniej niż podczas wczorajszego zamknięcia, a jego cena wynosi 3,98 zł. Również o jeden grosz potaniał frank. Cena jego zakupu wynosi 4,05 zł.  Za euro zapłacimy taką samą kwotę co wczoraj, czyli 4,42 zł. Jedynie na parze GBP/PLN zanotowano 5-cio groszowy wzrost. Za brytyjską walutę przyjdzie nam dziś zapłacić 5,24 zł.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Odreagowanie (nie tylko na PLN)
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Upadek PLN
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Próba opanowania emocji, ale strach pozostaje
Krzysztof Pawlak