Ciąg dalszy odczytów inflacyjnych

12 lip 2016 Autor: Mateusz Wielewicki

Umiarkowanie ważne dane makroekonomiczne. Odczyty inflacyjne w Europie. W miarę stabilnie na złotówce.

Wtorkowa karta z kalendarza makroekonomicznego zawiera głównie publikacje dotyczące danych inflacyjnych części krajów europejskich. Z samego rana poznaliśmy odczyty naszych zachodnich sąsiadów. Inflacja konsumencka w Niemczech z miesiąca na miesiąc wyniosła 0,1%, z kolei odczyt rok do roku wyniósł 0,3%. Oba te wyniki były zgodne z rynkowymi oczekiwaniami i nie wpłynęły znacząco na kurs europejskiej waluty. Zgodnie z prognozami analityków wypadły również odczyty inflacji konsumenckiej w Czechach oraz w Szwecji. Rok do roku wyniosła ona odpowiednio 0,1% oraz 1%.

O godzinie 14:00 Narodowy Bank Polski opublikuje Wskaźniki inflacji bazowej dla Polski. Oczekiwana jej wartość wynosi -0,2%. Jest to prognoza o 20 punktów bazowych wyższa od poprzedniego odczytu.

Jedynymi danymi zza oceanu będą dzisiaj miesięczne zmiany zapasów hurtowników oraz tygodniowa zmiana zapasów paliw. Jednakże żadne z tych wydarzeń nie powinno wpłynąć na notowania głównych walut. Odczyty zostały zaplanowane na godziny popołudniowe oraz wieczorne czasu polskiego.

Względny spokój można zauważyć na parach walutowych powiązanych z polską walutą. Dolar kosztuje o jeden grosz taniej niż podczas wczorajszego zamknięcia, a jego cena wynosi 3,98 zł. Również o jeden grosz potaniał frank. Cena jego zakupu wynosi 4,05 zł.  Za euro zapłacimy taką samą kwotę co wczoraj, czyli 4,42 zł. Jedynie na parze GBP/PLN zanotowano 5-cio groszowy wzrost. Za brytyjską walutę przyjdzie nam dziś zapłacić 5,24 zł.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Jak dobrze, że to już koniec

23 wrz 2022

Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Atak jastrzębi

22 wrz 2022

Dawid Górny

Komentarz walutowy

Awersja do ryzyka przed Fed

21 wrz 2022

Krzysztof Pawlak