Chiny importerem? RPP o stopach.

08 mar 2017 Autor: Krzysztof Adamczak

Ciekawe dane z Azji, wyczekiwanie w Europie, a w Polsce stopy bez zmian.

Chińska anomalia.

Od pewnego czasu sesje azjatyckie usunęły się w cień. Globalnie najwięcej uwagi pochłania dolar, głównie za sprawą Donalda Trumpa. Dziś jednak inwestorzy z lekkim niedowierzaniem znów patrzą na daleki wschód. Ujemny bilans handlowy w Chinach zdarza się wyjątkowo rzadko. W lutym wyniósł on -9,15 mld dolarów, czyli -60,4 mld CNY. Analitycy spodziewali się 25 mld USD, ale na plusie. Bardzo słabo wypadł eksport, który w przeciągu roku wzrósł o 1,3%, choć oczekiwania były blisko 10-krotnie wyższe. Ze względu na chiński nowy rok nie dziwi z kolei nagły wzrost importu, który wyniósł 38,1%.

Ciekawie prezentują się dane z drugiej co do wielkości gospodarki w Azji. W Japonii PKB powiększył się 0,3% w IV kwartale 2016 roku. Oznacza to przyspieszenie względem ostatniego odczytu, choć analitycy i tak oczekiwali wyższego wyniku. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to czwarty z rzędu kwartał z dodatnią dynamiką PKB.

W oczekiwaniu co powie Draghi.

Sesja w Europie przebiega raczej spokojnie. Jest to oczywiście konsekwencja jutrzejszej decyzji EBC w sprawie stóp procentowych. Inwestorzy przede wszystkim będą się skupiać na konferencji prasowej, na której zostaną zaprezentowane projekcje makroekonomiczne dotyczące strefy euro. Niektórzy liczą na wzmianki o wygaszaniu programu QE, co wydaje się jednak mało prawdopodobne. W międzyczasie dzisiaj najwięcej uwagi przykuwa niemiecka produkcja przemysłowa. Wzrosła ona w styczniu o 2,8%, co jest wynikiem lepszym od oczekiwań, nie mówiąc już o poprzednim odczycie, kiedy zanotowany był jej spadek.

Co przyniesie konferencja?

W Polsce wydarzeniem numer jeden jest dzisiejsza decyzja w sprawie stóp procentowych. Zgodnie z oczekiwaniami koszt pieniądza pozostał na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna pozostała zatem w wysokości 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, a stopa redyskonta weksli 1,75%. Właśnie mija dwa lata od ostatniej zmiany, w marcu 2015 roku stopy zostały obcięte o 50 p.b. Na ewentualną podwyżkę prawdopodobnie będzie trzeba czekać do przyszłego roku. Na 16:00 jest zapowiedziana konferencja prezesa Adama Glapińskiego.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Bez zmian po raz trzeci!

08 gru 2022

Dawid Górny

Komentarz walutowy

Czy RPP podtrzyma etap pauzy?

07 gru 2022

Dawid Górny

Komentarz walutowy

Wzrost stóp procentowych!?

06 gru 2022

Dawid Górny