pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Czy w Black Friday USD/PLN spadnie poniżej 4,50 USD?

Czy w Black Friday USD/PLN spadnie poniżej 4,50 USD?

25 lis 2022 Autor: Dawid Górny

Wczorajsza podwyżka stóp procentowych w Szwecji umocniła tamtejszą walutę. Mimo wielu odczytów z niemieckiej gospodarki, Black Friday jest dniem, który póki co pomaga dolarowi. W piątek do godziny 15 na głównej parze walutowej świata obserwowaliśmy walkę „zielonego” o zejście do kluczowego poziomu 1,035 USD. Ostatnim z najciekawszych odczytów makroekonomicznych była stopa bezrobocia w Polsce, która pozostała bez zmian.

Silniejsza korona szwedzka

Wczoraj szwedzcy decydenci podnieśli koszt pieniądza o 75 pb. Ruch ten był zgodny z oczekiwaniami rynku. Aktualnie stopy procentowe w tym skandynawskim kraju wynoszą 2,50%. W porównaniu do inflacji konsumenckiej na poziomie 10,9% koszt pieniądza w Szwecji jest nadal niski. Jednak w aktualnych okolicznościach, realna stopa na poziomie -8,4% to i tak nie najgorszy wynik. Trzeba jednak pamiętać, że stopy procentowe w Szwecji są na dodatnim poziomie od niedawna, czyli od kwietnia tego roku. Na wczorajszą decyzję zareagowała korona szwedzka, która umocniła się względem euro, dolara amerykańskiego oraz polskiego złotego. Dziś na wykresach SEK w zestawieniu do wcześniej wspomnianych walut obserwujemy lekkie odreagowanie, któremu pomagać może odczyt inflacji producenckiej na poziomie 18,7%. Jest to trzeci z rzędu spadek PPI w tym skandynawskim kraju. W piątek o godzinie 15 kurs SEK/PLN wynosi około 0,434 PLN.

Dane z Niemiec

Po lepszych względem oczekiwań odczytach PMI dla przemysłu i usług za naszą zachodnią granicą, koniec tygodnia przynosi kolejne, trochę mieszane dane. Czwartkowy odczyt indeksu Ifo (86,3 pkt), który obrazuje nastroje niemieckich przedsiębiorców, był lepszy od oczekiwań rynku (85 pkt.) oraz odczytu poprzedniego (84,5 pkt.). Dodatkowo w piątek dowiedzieliśmy się, że PKB największej gospodarki Europy w trzecim kwartale wzrósł o 1,2% w ujęciu rocznym, co jest wynikiem o 0,1 punkta procentowego wyższym od konsensusu, jednak już o 0,5 p.p. niższy od poprzedniego. Ponadto, gorzej od oczekiwań, ale lepiej od odczytu sprzed miesiąca wypadł indeks zaufania konsumentów. Powyższe dane nie pomogły wspólnej walucie w walce z jej głównym przeciwnikiem. Na popularnym  „edku”, który jeszcze w południe otarł się poziomy 1,042 USD, rozpoczął się dynamiczny spadek. O godzinie 15 znajdujemy się poniżej 1,037 dolara amerykańskiego za jedno euro.

Bezrobocie w Polsce

W Black Friday nie doświadczyliśmy procentowego zjazdu na polskim rynku pracy. Stopa bezrobocia w naszym kraju utrzymała się na poziomie 5,1%. Wynik ten był zgodny z prognozami. Brak zmian sugeruje, że liczne zwolnienia, którymi (jak dotąd) straszą media (jeszcze) się nie rozpoczęły. Mając na uwadze spadające odczyty inflacji producenckiej, można pokusić się o nadzieję zmniejszenia skali tego zjawiska, jeżeli ono rzeczywiście nadejdzie. Pamiętajmy jednak, że PPI na poziomie 22,8% to nadal bardzo wysoki wynik. W tym tygodniu nasza waluta poradziła sobie dość dobrze w stosunku do większości głównych walut. Umocniła się do euro, dolara amerykańskiego oraz franka szwajcarskiego. Znaczący spadek kursu widoczny był na parze USD/PLN, który od wczoraj, już kilka razy odbijał się od wsparcia na poziomie 4,50 USD.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Odbicie na EUR/USD zatrzymane
Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Niepewność nadal pozostaje
Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Wspólna waluta pod presją
Krzysztof Pawlak