pl
Strona główna > Jak działa kalkulator walut

Jak działa kalkulator walut

Możliwa (potencjalna) oszczędność jest wyliczana z różnicy pomiędzy kursem w naszym serwisie a Tabelą Kursów Walut Obcych w wybranym banku. Nasze kursy aktualizowane są automatycznie co 30 sekund. Faktyczny kurs transakcji może więc ulec zmianie.

Z kolei kursy walutowe banków, w oparciu o które wyliczana jest możliwa oszczędność, pobierane są z ich stron internetowych, z podstawowych tabel kursów wymiany walut. Co do zasady, tabele te są aktualizowane przez banki raz lub dwa razy dziennie, chyba że występują szczególne okoliczności powodujące znaczną zmienność notowań, które powodują częstsze aktualizacje.

Celem zagwarantowania możliwie jak najwyższego stopnia dokładności wyliczeń potencjalnej oszczędności, dane zamieszczane przez banki w podstawowych tabelach kursów są przez nas weryfikowane na bieżąco. Dokładamy więc wszelkich starań, aby dane i wyliczenia były zawsze aktualne.

Faktycznie uzyskana oszczędność może różnić się od wyliczeń przedstawionych w naszym kalkulatorze walut. Między innymi dlatego, że poszczególne banki mogą stosować inne kursy walut niż podane w tabelach lub wprowadzać czasowe promocje (ogólnodostępne bądź przeznaczone dla klientów spełniających określone kryteria), których kalkulator walut nie uwzględnia. Niektóre banki mogą również dopuszczać indywidualną negocjację kursów w związku z daną transakcją walutową.

Część banków oferuje ponadto dedykowane usługi dodatkowe zwane kantorowymi, w ramach których kursy w porównaniu do podstawowych tabel kursów, zwykle bywają korzystniejsze dla klienta.

Jednakże z uwagi na fakt, że nie wszystkie banki oferują takie dodatkowe usługi (natomiast wszystkie publikują podstawowe tabele kursów wymiany walut) oraz mając na uwadze, że notowania kursów wymiany walut w ramach tych usług dodatkowych oferowane przez banki często nie są ogólnodostępne, nie uwzględniliśmy ich w ramach naszego kalkulatora walut.
Kalkulator nie służy do porównywania naszych kursów z kursami oferowanymi przez banki w ramach usług dodatkowych.