pl
Strona główna > Aktualności > Zmiany w regulaminie Programu Partnerskiego

Zmiany w regulaminie Programu Partnerskiego

08 kwi 2011

Informujemy, że z dniem 14 kwietnia 2011 roku wchodzi w życie zmieniony regulamin Programu Partnerskiego.

Zmienione zostały następujące punkty:

 1. par. 1, pkt. 3 otrzymuje brzmienie: “Uczestnik lub Partner – Uczestnik Programu Partnerskiego, który zawarł drogą elektroniczną Umowę odpłatnego udostępniania powierzchni strony WWW w celu zamieszczenia banerów oraz zgodził się na jej warunki. Uczestnikiem Programu Partnerskiego może być:
  • osoba fizyczna pełnoletnia, mająca miejsce zamieszkania w Polsce,
  • jednostka organizacyjna lub osoba prawna nie posiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium Polski.”
 2. par. 16, pkt. 9 otrzymuje brzmienie: “Uczestnik Programu podejmował działania niezgodne z założeniami niniejszego Regulaminu, mające na celu zawyżanie kwoty należnego wynagrodzenia, o którym mowa w artykule V §10, takie jak:
  • samodzielne rejestrowanie nowych kont użytkowników Walutomatu,
  • używanie przez Partnera kilku własnych kont,
  • nakłanianie innych osób do zakładania nowych kont.”

Pełna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem:
https://stary.walutomat.pl/pp_regulations.php

Przypominamy, że dalsze korzystanie z Programu Partnerskiego Walutomat.pl równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian. Jeżeli Uczestnik Programu nie zgadza się z nowymi warunkami, może wypowiedzieć Umowę.

Zobacz także