pl
Strona główna > Aktualności > Zmiana regulaminu serwisu Walutomat

Zmiana regulaminu serwisu Walutomat

28 wrz 2021

W związku z rozwojem serwisu Walutomat.pl i udostępnieniem nowych funkcjonalności i walut, a także koniecznością doprecyzowania niektórych postanowień 1 grudnia 2021 r. zacznie obowiązywać nowa wersja Regulaminu serwisu Walutomat.pl.

Co nowego?

Z dniem 1 grudnia 2021 r. w Walutomacie wprowadzimy dla naszych Klientów 4 nowe waluty:
• koronę czeską (CZK),
• koronę duńską (DKK),
• koronę norweską (NOK),
• koronę szwedzką (SEK).

Wprowadzimy też możliwość używania aplikacji mobilnej Walutomatu, pomocnej przy składaniu dyspozycji operacji, jako alternatywę dla kodów SMS.

Doprecyzowaliśmy również:
• zasady działania Przelewów Natychmiastowych – SEPA Instant,
• zapisy dotyczące działania serwisu w tym wpłat na Rachunek Płatniczy,
• zapisy dotyczące wymagań technicznych w tym dotyczących Haseł Dostępowych.

Wprowadzenie nowych walut i Przelewów Natychmiastowych (SEPA Instant) wiążę się też z wprowadzeniem zmian w treści Tabeli Opłat i Prowizji, jako załącznika nr 1 do Regulaminu. Zmiany te nie wpływają na wzrost dotychczasowych opłat zawartych w Tabeli Opłat i Prowizji.

Pełna treść zmienionego Regulaminu serwisu Walutomat.pl, w tym również Tabeli Opłat i Prowizji, znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem https://www.walutomat.pl/regulamin-serwisu-walutomat-pl-obowiazujacy-od-01-12-2021/

Wszystkie zmiany zostały dokonane na podstawie dotychczas obowiązującego brzmienia Regulaminu serwisu Walutomat.pl (§ 64 pkt.: 1.1, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz pkt 2.4).

Do dnia 30 listopada 2021 r. możesz podjąć decyzję, o której mowa w § 64 pkt 4 Regulaminu, to jest:
– zaakceptować zmiany w sposób wyraźny lub dorozumiany (a to poprzez brak wyrażenia sprzeciwu) i dalej korzystać z naszych usług na warunkach określonych w zmienionym Regulaminie, albo
– nie zaakceptować zmian, zgłaszając sprzeciw lub/i składając oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, w konsekwencji czego zaprzestaniesz korzystać z naszych usług.
Jeżeli nie wypowiesz umowy do tego czasu lub nie wyrazisz wyraźnego sprzeciwu wobec tej zmiany, skutkującego wygaśnięciem umowy w dniu wejścia proponowanych zmian, pozostaniesz dalej Użytkownikiem, na warunkach opisanych w zmienionym Regulaminie.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Zobacz także