pl
Strona główna > Aktualności > Zmiana regulaminu od 18 marca 2021 r.

Zmiana regulaminu od 18 marca 2021 r.

11 sty 2021

Informujemy, że od 18 marca 2021 r. zacznie obowiązywać nowy Regulamin serwisu Walutomat.pl.

Wprowadziliśmy zmiany w Regulaminie w związku z rozwojem Serwisu Walutomat.pl i udostępnieniem nowych funkcjonalności.

Połączyliśmy w jeden dokument dwa obecnie istniejące regulaminy: Regulamin serwisu Walutomat.pl oraz Regulamin świadczenia usług płatniczych. Nowy Regulamin (Regulamin serwisu Walutomat.pl) zastępuje obydwa dotychczasowe regulaminy.

Co zmienia regulamin?

  • Poszerza funkcjonalności istniejących Rachunków Płatniczych oraz otwiera nowe Rachunki Płatnicze dla Użytkowników, którzy w przeszłości nie korzystali jeszcze z usługi płatniczej.
  • Od wejścia w życie regulaminu, każdy użytkownik będzie miał możliwość zasilenia swojego Rachunku Płatniczego różnymi metodami płatności oraz wykonania wypłat środków z tego rachunku, a także innych transferów.
  • Obniża koszt wypłaty do mBanku detalicznego…
  • …nie podnosząc i nie dodając żadnych innych opłat.

Jednolita treść nowego Regulaminu serwisu Walutomat.pl znajduje się pod adresem: https://www.walutomat.pl/regulamin-serwisu-walutomat-pl-obowiazujacy-od-18-03-2021/

Wszystkie zmiany zostały dokonane na podstawie dotychczas obowiązującego Regulaminu serwisu Walutomat.pl (§ 38 ust 1, 2, 6) oraz Regulaminu świadczenia usług płatniczych (§ 11 ust. 1, 2, 6).

Wszystkie rachunki, które były oznaczone w Panelu Użytkownika jako tzw. rachunki zaufane (to jest takie, co do których nie pytaliśmy o kod SMS przy wypłatach na ten rachunek), będą także zaufane w ramach nowego Regulaminu, tzn. będą stanowiły Zaufane Konta w rozumieniu nowego Regulaminu.

Dodatkowo należy pamiętać o tym, że:

Dla Klientów Regulaminu podstawowego

Dla Klientów, którzy akceptowali także Regulamin świadczenia usług płatniczych (wykonywali wypłaty na rachunki odbiorców)

Do dnia 17 marca 2021 r. możesz podjąć decyzję czy chcesz dalej korzystać z naszych usług na warunkach zaproponowanych w nowym Regulaminie.

Swoją decyzję możesz wyrazić na kilka sposobów:

1) możesz nic nie robić przed wskazaną wyżej datą. Będzie to oznaczało, że wyrażasz zgodę na powyższą zmianę Regulaminu; w takim przypadku pozostaniesz dalej Użytkownikiem, na warunkach określonych już w nowym Regulaminie;

2) możesz również przed tym terminem przekazać nam swoje oświadczenie, w którym wyraźnie wyrazisz zgodę na zmianę Regulaminu; także w takim przypadku pozostaniesz dalej Użytkownikiem, na warunkach określonych już w nowym Regulaminie;

3) z kolei jeśli nie zgadzasz się na tą zmianę, to możesz przed powyższą datą wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat; przypominamy przy tym, że wypowiedzenie wymaga zachowania formy przewidzianej w dotychczasowym regulaminie;

4) jeżeli nie wypowiesz umowy, ale mimo tego przed tą datą zgłosisz wyraźny sprzeciw wobec tej zmiany Regulaminu, dotychczasowa umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią § 38 oraz § 29 ust. 2 dotychczasowego regulaminu, celem zapoznania się z treścią postanowień dotyczących poruszanych wyżej kwestii.

Do dnia 17 marca 2021 r. możesz podjąć decyzję czy chcesz dalej korzystać z naszych usług na warunkach zaproponowanych w nowym Regulaminie.

Swoją decyzję możesz wyrazić na kilka sposobów:

1) możesz nic nie robić przed wskazaną wyżej datą. Będzie to oznaczało, że wyrażasz zgodę na powyższą zmianę Regulaminu; w takim przypadku pozostaniesz dalej Użytkownikiem, na warunkach określonych już w nowym Regulaminie;

2) możesz również przed tym terminem przekazać nam swoje oświadczenie, w którym wyraźnie wyrazisz zgodę na zmianę Regulaminu; także w takim przypadku pozostaniesz dalej Użytkownikiem, na warunkach określonych już w nowym Regulaminie;

3) z kolei jeśli nie zgadzasz się na tą zmianę, to możesz przed powyższą datą wypowiedzieć obydwie umowy, to jest umowę o której mowa w Regulaminie serwisu Walutomat.pl oraz umowę ramową o której mowa w Regulaminie świadczenia usług płatniczych, ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat; przypominamy przy tym, że wypowiedzenia wymagają zachowania formy przewidzianej w dotychczasowych regulaminach;

4) jeżeli nie wypowiesz umów, o których mowa wyżej, ale mimo tego przed tą datą zgłosisz wyraźny sprzeciw wobec tej zmiany Regulaminu, dotychczasowe umowy wygasną z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.

Zwracamy przy tym uwagę na to, że nowy Regulamin zastępuje obydwa dotychczasowe regulaminy, wobec czego możesz zaakceptować zmianę Regulaminu jedynie w całości lub sprzeciwić się tej zmianie też jedynie w całości. Zatem jeśli zgodnie z pkt 3) lub 4) powyżej złożysz oświadczenie o wypowiedzeniu choćby jednej z tych dwóch umów albo wyrazisz sprzeciw wobec zmian w związku z jedną z tych umów, to druga umowa również ulegnie rozwiązaniu lub wygaśnięciu w tym samym momencie, w którym rozwiązaniu lub wygaśnięciu ulegnie umowa, co do której wyraziłeś swoje stanowisko.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią § 38 i § 29 ust. 2 dotychczasowego Regulaminu serwisu Walutomat.pl oraz § 11 i § 9 ust. 2 dotychczasowego Regulaminu świadczenia usług płatniczych, celem zapoznania się z treścią postanowień dotyczących poruszanych wyżej kwestii.


Zobacz także