pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Wzrost stóp procentowych!?

Wzrost stóp procentowych!?

06 gru 2022 Autor: Dawid Górny

Dziś w nocy australijscy decydenci podnieśli koszt swojego pieniądza. Czy w ślad za nimi pójdą jutro członkowie Rady Polityki Pieniężnej? Wczoraj wieczorem na głównej parze walutowej świata obserwowaliśmy odreagowanie na korzyść amerykańskiego dolara, które we wtorek wspólna waluta stara się zatuszować.

Wsparcie dla dolara australijskiego

Bank Rezerwy Australii zdecydował się podnieść stopy procentowe o 25 pb. Ruch ten był zgodny z zapowiedziami oraz oczekiwaniami rynku. Ich aktualna wysokość to 3,10%. Po publikacji waluta z antypodów osłabiła się o 1 cent w stosunku do amerykańskiego dolara, aby chwilę po południu wrócić na poziomy sprzed decyzji. Już jutro poznamy ruch RPP (a być może jego ponowny brak) w sprawie kosztu złotego. Mając na uwadze gołębie nastawienie większości członków wśród polskich decydentów oraz spadającą od prawie miesiąca wartość WIBOR (3M, 6M i 12M), kierunek który obrał Bank Rezerw Australii wydaje się być mocno naciągniętą hipotezą.

Sprzeczne dane dotyczące sektora usług w USA

Po ostatnich aberracyjnych zachowaniach kursu głównej pary walutowej świata w stosunku do danych płynących z rynku, wczoraj po południu otrzymaliśmy sprzeczne wyniki indeksów, które próbują opisać sektor usług w Ameryce. Obydwa wskaźniki wyznaczane są na podstawie ankiet przeprowadzanych w firmach usługowych. Wynik 50 punktów jest neutralny, powyżej sugeruje wzrost aktywności sektora i odwrotnie. Zacznijmy od indeksu PMI przygotowywanego przez Institute for Supply Management. Jego wczorajszy wynik równy 46,2 pkt. okazał się być o 0,1 punktu wyższy od konsensusu. Jest on jednak niższy od odczytu sprzed miesiąca, co wskazuje, że wczorajsze oczekiwania rynku były na bardzo niskim poziomie. Jest to także wynik poniżej wyniku neutralnego. Drugi z indeksów, ISM przygotowywany przez Markit Economics wyniósł 56,5 punktów i był wyższy od poprzedniego odczytu oraz od prognoz. Przyglądając się jego historycznym wynikom, zauważamy, że ostatni odczyt poniżej neutralnego poziomu miał miejsce w czerwcu 2020 roku. Odtąd (patrząc przez pryzmat ISM) mamy rozkwit amerykańskiego sektora usług, co może dać nam powód do rozważań nad skutecznością odwzorowania rzeczywistości na podstawie tego indeksu.

Odreagowanie na „edku”

Wraz z indeksami opisanymi w poprzednim akapicie, wczoraj o godzinie 16:00 otrzymaliśmy kilka kolejnych danych zza oceanu (zestawianych w ujęciu miesięcznym). Wszystkie z nich okazały się być powyżej oczekiwań rynku. Były także lepsze od poprzednich odczytów. Największą dodatnią różnicę liczoną w punktach procentowych zanotowały zamówienia na dobra bez środków transportu. Za nimi był wzrost zamówień na dobra użytku trwałego oraz wzrost zamówień w przemyśle. Jeszcze przed poznaniem omawianych danych na wykresie EUR/USD obserwowaliśmy umocnienie dolara. Ich publikacja dodała siły „zielonemu”. Główna para walutowa dotarła do poziomu około 1,048 USD. We wtorek po godzinie 14:00 ponownie znajdujemy się powyżej 1,05 dolara za jedno euro. Odbicie rozpoczęło się po lepszych w stosunku do poprzednich (-9,8%) wynikach zamówień w niemieckim przemyśle, które mimo wszystko nadal odnotowują spadek (-3,2%).


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Uwolnienie 137 mld EUR dla Polski!
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Nvidia rozpala emocje
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Nvidia vs FOMC
Krzysztof Adamczak