pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Wizja BREXITu osłabia funta

Wizja BREXITu osłabia funta

15 mar 2016 Autor: Michał Iskat

Tematem dzisiejszego poranka jest BREXIT. W dzisiejszym wydaniu The Telegraph zaprezentowane zostały sondaże wskazujące na rosnące prawdopodobieństwo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Informacja przełożyła się w jasny sposób na zachowanie rynku walutowego. Od samego poranka obserwujemy wyprzedaż funta, który traci w odniesieniu do głównych walut.

Nie inaczej ma się sytuacja na parze GBP/PLN. W dniu dzisiejszym za funta musimy zapłacić 5,46 PLN co stanowi poziom najniższy od kwietnia poprzedniego roku. Co więcej, podkreślić należy, że w świetle prezentowanych informacji oraz nastrojów na światowych rynkach, wyprzedaż funta może nabierać na sile.

W dniu dzisiejszym czeka nas jeszcze cała masa publikacji makroekonomicznych. Na początek o godzinie 13.30 rynki poznają wyniki sprzedaży detalicznej i inflacji producenckiej w USA. Wstępne szacunki analityków mówią o delikatnym spowolnieniu zarówno sprzedaży, jak również dynamiki wzrostu PPI.

O tej samej godzinie nowojorski Bank Rezerwy Federalnej poda do publicznej wiadomości Indeks NY Empire State. W tym wypadku szacunki analityków są relatywnie dobre. Co prawda odczyt ma być w dalszym ciągu ujemny (prognoza -9,5) jednak nie tak zły jak w poprzednim miesiącu (w lutym NY Empire State wyniósł -16,64). Dane, które napłyną zza oceanu niepowinny mieć większego wpływu na rynkowe sentymenty inwestorów, ponieważ w dalszym ciągu tematem numer jeden bieżącego tygodnia pozostaje jutrzejsze posiedzenie FOMC.

O godzinie 14.00 Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje finalny odczyt inflacji CPI za luty. Rynkowe szacunki mówią o spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu miesięcznym o 0,1% co powinno przełożyć się na 0,7% rok do roku.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Nowe realia
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Odreagowanie (nie tylko na PLN)
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Upadek PLN
Adam Fuchs