Tematem dzisiejszego poranka jest BREXIT. W dzisiejszym wydaniu The Telegraph zaprezentowane zostały sondaże wskazujące na rosnące prawdopodobieństwo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Informacja przełożyła się w jasny sposób na zachowanie rynku walutowego. Od samego poranka obserwujemy wyprzedaż funta, który traci w odniesieniu do głównych walut.

Nie inaczej ma się sytuacja na parze GBP/PLN. W dniu dzisiejszym za funta musimy zapłacić 5,46 PLN co stanowi poziom najniższy od kwietnia poprzedniego roku. Co więcej, podkreślić należy, że w świetle prezentowanych informacji oraz nastrojów na światowych rynkach, wyprzedaż funta może nabierać na sile.

W dniu dzisiejszym czeka nas jeszcze cała masa publikacji makroekonomicznych. Na początek o godzinie 13.30 rynki poznają wyniki sprzedaży detalicznej i inflacji producenckiej w USA. Wstępne szacunki analityków mówią o delikatnym spowolnieniu zarówno sprzedaży, jak również dynamiki wzrostu PPI.

O tej samej godzinie nowojorski Bank Rezerwy Federalnej poda do publicznej wiadomości Indeks NY Empire State. W tym wypadku szacunki analityków są relatywnie dobre. Co prawda odczyt ma być w dalszym ciągu ujemny (prognoza -9,5) jednak nie tak zły jak w poprzednim miesiącu (w lutym NY Empire State wyniósł -16,64). Dane, które napłyną zza oceanu niepowinny mieć większego wpływu na rynkowe sentymenty inwestorów, ponieważ w dalszym ciągu tematem numer jeden bieżącego tygodnia pozostaje jutrzejsze posiedzenie FOMC.

O godzinie 14.00 Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje finalny odczyt inflacji CPI za luty. Rynkowe szacunki mówią o spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu miesięcznym o 0,1% co powinno przełożyć się na 0,7% rok do roku.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Ryzyka wygrywają, ale PLN dzielnie walczy

21 Sty 2022

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Taryfikator inwazji

20 Sty 2022

Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Rynek już wie

19 Sty 2022

Krzysztof Adamczak