pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Dlaczego AUD dziś tracił?

Dlaczego AUD dziś tracił?

07 maj 2024 Autor: Dawid Górny

We wtorek krajowa waluta, jak i polskie indeksy giełdowe bronią zysków wypracowanych wczoraj. Jest to związane z nie tylko z globalnym sentymentem, ale także z wydarzeniami lokalnymi. Mimo złych danych z niemieckiego przemysłu, w całej strefie euro odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej. W Australii nie zmieniono stóp procentowych.

Mieszane dane ze Wspólnoty

W Niemczech spadły zamówienia w przemyśle w ujęciu miesięcznym. Mimo prognozowanego wzrostu o 0,4%, odnotowano spadek o dokładnie takiej samej wielkości. Dodatkowo, do poziomu -0,8% skorygowano wzrostowe dane za poprzedni miesiąc. Ujemne wartości wskazały także zestawienia roczne, co po raz kolejny potwierdza złą kondycję przemysłu za naszą zachodnią granicą. Nieco lepiej wypadły dane o sprzedaży detalicznej dla całej strefy euro, które zarówno w ujęciu miesięcznym jak i rocznym, były na poziomach dodatnich i jednocześnie wyższych od oczekiwań. Uwaga rynku skupiła się na drugich z wspomnianych publikacji, co przełożyło się na notowania unijnej waluty. Dziś euro umocniło się do nie tylko do amerykańskiego dolara, ale także franka i funta. Kurs EUR/USD o godzinie 15:00 doszedł do poziomu 1,078 USD – o poranku było to 1,075 USD.

Złoty pokazuje pazur

W dniu dzisiejszym krajowa waluta walczy o utrzymanie poniedziałkowego umocnienia. Kurs EUR/PLN o godzinie 15:00 oscyluje przy 4,31 PLN, natomiast notowania USD/PLN to około 4 PLN. Jeszcze wczoraj przed południem na obydwóch wspomnianych parach byliśmy o dwa grosze wyżej. Analogicznie do siły złotego zachowuje się warszawska giełda. Indeks WIG20 od poniedziałkowego dołka przy poziomie 2480 pkt. wzrósł znacząco, docierając dziś w południe do poziomu ok. 2560 pkt.

Umocnienie złotego i polskiej giełdy (oprócz utrzymującego się globalnie sentymentu risk on, o którym wspominaliśmy we wczorajszym komentarzu) związane jest również z dzisiejszą wypowiedzią minister przemysłu o możliwości przejęcia aktywów węglowych od spółek energetycznych przez Skarb Państwa. To odciążyłoby je kosztowo w ramach „zielonej transformacji”, co spowodowało wzrost indeksu WIG-energia o 5,9% do godziny 15:00. Kolejnym aspektem są słowa, które padły podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, które wskazywały na zwiększanie konkurencyjności i zdolności obronnych Wspólnoty, co zostało odebrane jako wsparcie dla rozwoju niektórych gałęzi przemysłu, szczególnie polskiego. Powyższe miało pozytywny wydźwięk dla krajowej gospodarki.

Bez zmian na Antypodach

We wtorek Bank Rezerwy Australii nie zdecydował się na zmianę wysokości stóp procentowych. Koszt pieniądza został utrzymany na poziomie 4,35% co było zgodne z rynkowymi oczekiwaniami. Aktualny stan utrzymywany jest od listopada, kiedy to w Australii nastąpiła ostatnia jak do tej pory podwyżka o 25 punktów bazowych. Od tego czasu inflacja konsumencka, która w omawianym kraju mierzona jest w ujęciu kwartalnym, spadła z odnotowanego w trzecim kwartale 2023 roku 5,4% do 3,6% za pierwszym kwartale 2024. Jest to wciąż powyżej celu RBA, który znajduje się w przedziale 2-3%. Po decyzji australijscy decydenci poinformowali o swoim neutralnym nastawieniu do polityki monetarnej. Rynek oczekiwał bardziej jastrzębiego raportu. Brak ruchu na koszcie pieniądza w połączeniu ze studzeniem nastrojów poskutkował osłabieniem się „aussie” do amerykańskiego dolara, a także euro i złotego.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Niepewny dolar
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Euro odpiera atak jastrzębiego FEDu
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Złoty kapituluje?
Krzysztof Adamczak